SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK

Nabízíme zpracování odborného posudku denního osvětlení, proslunění bytů a oslunění venkovních zařízení pomocí 3D výpočetních programů Building design.

Studie denního osvětlení zahrnuje

  • výpočet a hodnocení denního osvětlení obytných místností bytů, rodinných domů a pobytových místností (kanceláře, obchody, průmyslové haly apod.)

Studie zastínění a oslunění zahrnuje

  • stanovení proslunění bytů s výpočtem doby oslunění obytných místností
  • stanovení vlivu novostavby na stávající zástavbu – zastínění domu a pozemku sloužícího pro rekreaci obyvatel obytného domu

Požadavky na úroveň denního osvětlení, dobu oslunění a proslunění jsou závazné podle vyhlášek stavebního zákona a technických norem. Světelná studie se zpravidla zpracovává pro obytné budovy a pro budovy s trvalými pracovními místy. Nabízíme technickou pomoc již ve fázi studie staveb a dále pak kompletní posudek v rozsahu potřebném pro jednání s dotčenými orgány v rámci územního a stavebního řízení.

SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK