PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Nabízíme zpracování "průkazu energetické náročnosti budovy" (PENB) v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Kdy se musí zpracovat průkaz ENB?

 • Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
  1. Při výstavbě nových budov.
  2. Při větších změnách dokončených budov.
  3. Pro budovy užívané orgánem veřejné moci.
  4. Při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich ucelených částí.
 • Při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov se průkazem prokazuje splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Průkaz je součástí projektové dokumentace při podání žádosti o stavební povolení, změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na energetickou náročnost nebo ohlášení stavby.

Co je potřeba ke zpracování průkazu ENB?

 • Projektová dokumentace budovy včetně technické zprávy, která obsahuje:
  1. stavební část
  2. vytápění budovy, včetně ohřevu TV
  3. chlazení budovy
  4. vzduchotechniku
  5. využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
  6. elektroinstalaci (osvětlení budovy)
 • V případě neúplnosti či absence projektové dokumentace nabízíme zaměření objektu a provedení pasportu stavby v rozsahu nutném pro zpracování průkazu PENB.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY