PASPORT STAVBY

Nabízíme zpracování pasportu stávající stavby.

  • Pasport lze zpracovat na základě zaměření objektu nebo alespoň částečně podle stávající dochované dokumentace, pokud je čitelná.
  • Vlastník objektu má povinnost uchovávat dokumentaci stavby, která odpovídá skutečnému stavu stavby a je ověřená stavebním úřadem. Pokud dokumentace stavby nebyla pořízena nebo se nedochovala, je vlastník povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, nebo zjednodušenou dokumentaci - pasport stavby. Lze jej také využít pro rekonstrukci objektu, prodeji apod.

Kdy potřebujete pasport stavby?

  • Pokud vlastníte objekt, který je tak starý, že se podle projektu nestavělo, nebo se dokumentace ztratila, případně pokud je váš projekt neaktuální a neodpovídá realitě
  • Může si ho vyžádat stavební úřad v případě rekonstrukce domu, legalizaci černé stavby, doložení skutečného provedení stavby, odstranění stavby,...
  • Dokumentace stavby by měla být součástí dokladů k prodeji nebo pronájmu stavby či bytu
  • Pro údržbu stavby, kdy je zapotřebí zakreslit např. nové rozvody apod.
PASPORT STAVBY