Občanské a obytné stavby

Navrhujeme novostavby i rekonstrukce různých druhů obytných a občanských staveb. Součástí projektů bývá i řešení obslužných komunikací, chodníků a parkovišť, úprava a návrh zeleně, případně návrhy souvisejících dětských a sportovních hřišť apod. Můžeme zajistit hmotové 3D studie pro ověření návrhu i profesionální vizualizace.